Rekisteriseloste

Laadittu 21.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Loimaan Seudun Kennelkerho Ry
Rek. n:o: 57.127
lskkpuheenjohtaja@gmail.com
 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Jäsensihteeri Riikka Järvenpää
lskk.jasensihteeri@gmail.com
 

3. Rekisterin nimi

Loimaan Seudun Kennelkerho ry:n jäsenrekisteri
 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhdistyslain mukainen jäsenrekisterin ylläpito
 

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenyyttä anovan henkilön oma anomus joko internetissä olevalla jäsenanomuskaavakkeella tai sähköpostitse, muut julkiset lähteet
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojensiirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille kolmansille osapuolille.
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto; henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

B. ATK:lle talletetut tiedot; sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Loimaan Seudun Kennelkerho ry ja palveluntarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Tiedot ovat suojatut yksityisyyden suojasta annetun lain periaatteiden mukaisesti.